Thema IDAHOT 2018: Solidariteit & Allianties

Elk jaar stelt het internationale IDAHOT comité het thema vast. Het thema voor 2018 is SOLIDARITY and ALLIANCES. Geen strijd wordt gewonnen in je eentje. Je moet je gesteund voelen door je omgeving, je vrienden, familie, collega’s. Je moet je gesteund voelen door maatschappelijke organisaties en overheden, helemaal als het gaat om bestrijden van discriminatie en geweld vanwege seksuele oriëntatie, gender identiteit of –expressie of kenmerken.

Door de focus van IDAHOT te leggen op solidariteit en allianties ontstaat er een kans om bestaande samenwerkingen te versterken, te verbreden of zelfs nieuwe aan te gaan.

Solidariteit is ook nodig binnen de LHBTI-gemeenschap, omdat de rechten van de ene groep niet volledig zijn als die van de andere groep niet ook worden verbeterd. We hebben elkaar nodig! Het is ook belangrijk solidair te zijn met andere kwetsbare minderheidsgroepen die soms zelfs dubbele discriminatie voelen.

Homoseksualiteit is strafbaar in 72 landen en veel LHBTI’s wagen hun leven om de situatie in hun eigen land te verbeteren of zoeken noodgedwongen hun toevlucht tot veilige landen. Het thema van IDAHOT2018 kan dus ook gebruikt worden voor activiteiten voor internationale solidariteit en samenwerking.

Met onze campagneslogan Jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook? zullen we rondom 17 mei 2018 in Nederland weer zichtbaarheid creëren van solidariteit met en binnen de LHBTI-gemeenschap. Via deze website en social media kanalen houden we je hierover op de hoogte.

Als je wilt bijdragen aan IDAHOT 2018, ideeën hebt over het thema en die wilt delen met anderen, neem dan contact met ons op via info@idahot.nl

Gerelateerd bericht