NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit

De NNID, het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD,  bevordert van de gelijkberechtiging en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development).

Kijk voor meer informatie op www.nnid.nl

Gerelateerd bericht