Bi+ Nederland

Bi+ Nederland signaleert dat veel mensen zich nog onnodig beperken als het gaat om de liefde. Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat je óf op mannen óf op vrouwen valt. Dat vinden wij jammer. Want wat als je op mannen én vrouwen valt, of op mensen die zichzelf niet benoemen als man of vrouw?

Wij willen een samenleving die niet moeilijk doet over mensen met bi+ gevoelens en ervaringen: geef elkaar de ruimte en de vrijheid om te kunnen liefhebben wie je wilt!

Er zijn in Nederland naar schatting zo’n 1 miljoen mensen die op meer dan één gender vallen, dus de kans is groot dat je iemand kent met bi+ gevoelens en ervaringen.

Bi+ mensen komen in alle lagen van de samenleving voor. Soms noemen mensen zichzelf bi, pan, queer, flex of fluïde, maar vaak ook niet. De bi+ community is echt een hele diverse groep mensen.

Bi+ Nederland zet zich in voor deze mensen. Dat doen we door:
bi+ mensen samen te brengen en hen aan te moedigen zich niet te verbergen
kennis over bi+ onderwerpen te verzamelen en te delen
beperkende vaststaande normen en verwachtingen aan te kaarten

Kijk voor meer informatie op biplusnederland.nl

Gerelateerd bericht