Rechtvaardigheid en bescherming voor iedereen

In de afgelopen decennia is de bescherming van LHBTIQ’s – alle mensen met verschillende seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en uitdrukkingen of geslachtskenmerken – enorm uitgebreid. Deze vooruitgang is de moeite van het vieren waard en daarom is 17 mei ook, en misschien vooral, een feestdag.

Maar op veel plaatsen in de wereld worden LGBTIQ’s nog altijd geconfronteerd met onrecht en leven ze in angst en gevaar, soms zelfs voor hun leven, zoals onlangs nog duidelijk was in Tanzania.

In het laatste ILGA-rapport blijkt dat in 72 landen seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar zijn. In 45 van deze staten wordt de wet zowel op vrouwen als op mannen toegepast. Veel meer landen beperken de vrijheid van meningsuiting op geslacht en seksuele diversiteit, of leggen andere vormen van juridische druk uit.

Aan de andere kant bieden slechts 63 landen een vorm van anti-discriminatiebescherming en op sommige plaatsen is de eerste vooruitgang in justitie gevolgd door regressie. Daarom zijn meer wettelijke en beleidshervormingen nodig om rechtvaardigheid en bescherming voor alle LHBTI’s te waarborgen. In Nederland zijn daar onlangs ook nog weer stappen vooruit gezet voor de wettelijke bescherming van transgender en intersekse personen.

Terwijl het sociale klimaat op sommige landen door de jaren heen beter is geworden en mensen zich veiliger voelen, is stigmatisering, discriminatie en geweld op andere plekken juist toegenomen. Autoritaire en fascistische regimes zijn in opkomst en bedreigen de fundamentele vrijheden en mensenrechten. We zien een verontrustende stijging in pogingen om LHBTI’s tot zondebok te maken. Mensen met verschillende genderidentiteiten of -uitingen zijn nog steeds de belangrijkste slachtofferrs van sociaal geweld en onrecht.

Op 17 mei zullen wereldwijd individuen, organisaties, instellingen, bedrijven, etc. zich uitspreken tegen geweld en discriminatie  en voor een samenlevingen die gerechtigheid en bescherming voor iedereen garanderen. In een eerlijke en rechtvaardige wereld zal niemand achterblijven!

Gerelateerd bericht