Rainbow Europe Map 2019 gepresenteerd tijdens IDAHOT

LHBTI-rechten en -beleid stagneren in veel Europese landen of gaan zelfs achteruit. Dat blijkt uit de Rainbow Europe Map 2019 van LHBTI-koepelorganisatie ILGA-Europe. Malta staat in het overzicht van 49 Europese landen op de eerste plaats, hekkensluiter is Azerbeidzjan. De vergelijking tussen landen wordt gemaakt op basis van discriminerende of juist beschermende wetgeving die LHBTI’s direct of indirect raken.

De tiende editie van de Rainbow Europe Map werd vandaag door ILGA-Europe gepresenteerd in Oslo. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse intergovernementele Forum ter gelegenheid van IDAHOT.

Ons land gezakt van 11 naar 12

Malta, België en Luxemburg staan bovenaan de Rainbow Europe Map 2019, Armenië, Turkije en Azerbeidzjan scoren net als vorig jaar het slechts. Nederland staat dit jaar op de 12de plaats in Europa waar het gaat om LHBTI-rechten en -beleid. De verwachting is dat ons land later dit jaar stijgt als het wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie van kracht wordt. De Eerste Kamer stemde in maart, op aandringen van COC, TNN en NNID, voor dit wetvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks. Het verbod treedt naar verwachting rond de zomer van 2019 in werking.

Achteruitgang

Achteruitgang is te zien in o.a. Bulgarije, dat de wettelijke mogelijkheden voor naamsverandering en geslachtsregistratie voor transgender personen afschafte, en in Servië en Kosovo waar het actieplan voor gelijkberechtiging niet vernieuwd werd. Bulgarije, Hongarije en Turkije daalden in de Rainbow Europe Map, omdat ze fundamentele grondrechten – zoals de vrijheid van vereniging en vergadering en de bescherming van mensenrechtenverdedigers – niet weten te garanderen. Het resultaat is toenemende onveiligheid voor LHBTI-organisaties.

Vooruitgang

Vooruitgang was er wel, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk waar dit jaar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht. ILGA-Europe’s co-voorzitter Micah Grzywnowicz: “We zeggen al jarenlang dat de openstelling van het huwelijk een belangrijk teken van gelijkberechtiging is, maar het zegt niet alles. Cruciaal voor LHBTI’s zijn bijvoorbeeld ook wetten die het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen erkennen, robuust politiebeleid en wettelijke bescherming van LHBTI’s tegen haatmisdrijven, gelijkberechtiging als het gaat om voortplantingstechnieken en een verbod op medische ingrepen bij intersekse kinderen.” Grzywnowicz wijst er op dat landen als Finland en Luxemburg, die juist op deze terreinen vooruitgang hebben geboekt, daarmee leiderschap tonen en een voorbeeld zijn voor andere landen.

De ILGA-presentatie van de Rainbow Europe Map in Oslo ging gepaard met een oproep aan de verzamelde vertegenwoordigers van regeringen en LHBTI-organisaties om de terugslag als het gaat om mensenrechten en de wettelijke bescherming van LHBTI’s onder ogen te zien en gezamenlijk aan te pakken.

[Bron/Illustratie: ILGA-Europe] en COC Nederland]

Gerelateerd bericht