MOVISIE

Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders? Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Zij adviseren en werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, vrijwilligers, opleidingen, bedrijven, gemeenten en ministeries.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl

Gerelateerd bericht