IDAHOT2017 brainstorm

Zie jij mogelijkheden voor grotere en bredere bekendheid van IDAHOT? Wil jij good practices delen met andere organisaties? Of wil jij inspiratie opdoen voor nieuwe ideeën in 2017, kom dan naar de IDAHOT brainstorm met het IDAHOT platform.

Vorig jaar en het jaar daarvoor zijn we gestart met de IDAHOT-week in Nederland. De landelijke week met activiteiten van organisaties in het land om de sociale acceptatie van LHBTI’s onder de aandacht te brengen. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet alléén om het bereiken van de roze achterban, maar juist om een breed bereik in het land. Het idee is dat we een krachtig signaal afgeven voor de acceptatie van LHBTI’s door met elkaar op te trekken en de verbinding met elkaar aan te gaan. Daarnaast willen we hiermee ook de aandacht van media trekken om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen.

We hebben voor 2017 de ambitie om de bekendheid van IDAHOT verder te verbreden en inclusiviteit onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

Maar om een groter succes te maken van de week, hebben we jullie inbreng hard nodig.

We willen daarom samen met jullie nadenken over hoe we van IDAHOT 2017 een daverend succes kunnen maken met als het enigszins kan landelijke bekendheid. Én we willen inzetten op inclusiviteit voor iedereen.

Waar en wanneer?

Vrijdag 13 januari 2017 om 14:30 uur bij het Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag.
De bijeenkomst sluit met een borrel om elkaar nog bij te praten en te netwerken.

Voor wie?

Personen, lokale en regionale organisaties en grass root initiatieven die zelf willen bijdragen aan activiteiten IDAHOT2017 en daarvoor ideeen willen opdoen en delen.

Aanmelding?

Je bent van harte welkom om mee te doen aan deze bijeenkomst. Laat wel even aan Kirsten Rolink van het ministerie van OCW, directie Emancipatie weten dat je er bij bent via: lhbtprijs@minocw.nl. Doe dit voor woensdag 13 januari 12.00 uur. Dan krijg je ook een definitieve bevestiging en nadere informatie over het programma.  Let op: aanmelden is niet meer mogelijk.

Gerelateerd bericht