Alliantie LHBT-veiligheid opgericht in Noord-Nederland

In Groningen is op 17 mei – de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie (IDAHOT) – de eerste regionale alliantie lhbt-veiligheid opgericht. De alliantie zet zich in voor de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in Friesland, Groningen en Drenthe.

De regionale alliantie werd ondertekend door de wethouders Mattias Gijsbertsen (Emancipatie) van de gemeente Groningen en Gea Akkerman (Welzijn) van de gemeente Sûdwest Fryslan.  Andere ondertekenaars waren de Politie Eenheid Noord-Nederland  en het Friese antidiscriminatiebureau Tûmba, COC Friesland, COC Groningen & Drenthe, LGBT-Groningen, Meldpunt Discriminatie Groningen.

Wijkprofessionals

De regionale partners hebben zich voorgenomen om via formele en informele netwerken kennis te verspreiden op het gebied van lhbt-veiligheid en vroegsignalering te verbeteren. Daarbij willen ze zich richten op wijkprofessionals door hen te scholen in het herkennen van en omgaan met lhbt-discriminatie en pesten in de buurt. Verder heeft men afgesproken de veiligheid van lhbt’s en andere groepen te monitoren door aandacht voor veiligheids- en/of algemene bevolkingsenquêtes.

Wethouders Akkerman (l.) Gijsbertsen met de door hen getekende intentieovereenkomst

Wethouders Akkerman (l.) en Gijsbertsen met de door hen getekende intentieovereenkomst

Aangiftes en intolerantie

De partners in Friesland en Groningen hebben vervolgens hun gezamenlijke inzet opgenomen in de overeenkomst. Zo wil men in Groningen voor lhbt’s alle drempels wegnemen om melding of aangifte te doen bij de politie. In Friesland wil men lhbt’s ondersteunen die te maken krijgen met intolerantie in buurt en wijk.

Lees de volledige tekst van de intentieovereenkomst hier.

Regenboogsteden

De gemeente Groningen en Sûdwest Fryslan zijn deelnemers aan het Regenboogprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBT’s te verbeteren. De verwachting is dat de regenboogsteden Leeuwarden en Assen zich ook nog zullen aansluiten bij de alliantie.

Natuurlijk Samen

De veiligheidsalliantie Noord-Nederland is de eerste regionale structuur. In de landelijke alliantie Natuurlijk Samen werken soortgelijke partijen als COC Nederland, Artikel 1 en de Nationale Politie samen. Natuurlijk Samen is aangesloten bij IDAHOT Nederland.

[Bron/foto: Natuurlijk Samen]

 

 

 

Gerelateerd bericht