IDAHOT 2018

Het is nog ver weg, en Nationale Coming Out Dag komt eerst nog op 11 oktober, maar het IDAHOT Platform kijkt al naar 2018. 17 mei – IDAHOT-dag – valt dan op een donderdag. De IDAHOT-week is dan van zaterdag 12 tot en met zondag 20 mei 2018

Thema & slogan 2018

In 2017 was het thema ‘Family’. Vanuit Nederland hebben we voorgesteld voor 2018 als thema “Friends to be proud of” aangedragen. We zoeken namelijk een verbinding tussen LHBTI’s en niet-LHBTI’s en hun organisaties. Het Internationale IDAHOT Comité maakt in het najaar bekend wat het thema voor 2018 wordt. Onafhankelijk van dat thema, zullen we in Nederland in 2018 als slogan gebruiken: Jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook?. We stellen dan ook weer beeldmateriaal, logo’s, etc. via deze website beschikbaar.

Draaiboeken

We zijn dringend op zoek naar draaiboeken voor activiteiten. Heb jij een leuke Coming Out Dag of IDAHOT-activiteit georganiseerd? Heb je daarvan een verslag, met foto’s en eventueel een draaiboek? Deel en inspireer anderen met jouw ideeën. Mail ons op info@idahot.nl.

Inspiratiemiddag

In samenwerking met de directie emancipatie van het Ministerie van OCW organiseren we dit najaar weer een brainstormsessie voor iedereen die geïnspireerd wil worden om activiteiten op te zetten in de IDAHOT-week van zaterdag 12 tot en met zondag 20 mei 2018. Binnenkort volgt daarover meer informatie.