Missie en strategie

placeholderHet platform IDAHOT Nederland is opgezet in 2015 door de homo/hetero-allianties en wordt ondersteund door de directie emancipatie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

In 2015 hebben deze organisaties voor het eerst samengewerkt bij het opzetten van activiteiten rondom de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie op 17 mei om aandacht te krijgen voor LHBTI-acceptatie en tegen uitsluiting van LHBTI’s.

 

Onze missie is:

 • De ontwikkeling van IDAHOT in Nederland in omvang, diversiteit en morele autoriteit
 • En ondersteuning van organisaties om activiteiten op te zetten op of rond IDAHOT in Nederland

Strategieën

 • Wij mobiliseren alle mogelijke partijen om kracht en diversiteit op te bouwen. We richten ons met name op organisaties van seksuele en gender minderheden, andere mensenrechtenorganisaties, online bewegingen voor sociale verandering, progressieve religieuze bewegingen, internationale of regionale openbare instellingen, opinieleiders en bedrijven.
 • Wij roepen op om 17 mei, IDAHOT, officiële erkenning te geven om de morele autoriteit van deze dag te vergroten.
 • Wij verbinden LHBTI-activisten en hun bondgenoten rondom jaarlijks vast te stellen focus onderwerpen, welke worden gekozen in consultatie met het internationale IDAHOT comité.
 • Wij ondersteunen activiteiten van stakeholders, door hen te voorzien van ideeën voor acties, advies, campagne middelen en overleg over afstemming.
 • Wij verzamelen informatie via onze relaties met stakeholders en via internet en media.
 • Wij verspreiden informatie via onze eigen kanalen, sociale media en reguliere media.

Waarden

 • Wij zorgen ervoor dat het eigenaarschap van de Internationale dag tegen homofobie en transfobie ligt bij de LHBTI-gemeenschap en haar bondgenoten, zodat iedereen hieraan deel kan nemen.
 • Wij hebben frequent contact met onze partners en partijen die iets doen rondom IDAHOT om zo verantwoording af te leveren over ons werk.
 • We houden een laag publiek profiel, opdat wij niet interveniëren met het eigenaarschap van activiteiten door en zichtbaarheid van andere organisaties.
 • We positioneren ons als een service-organisatie en zorgen ervoor dat de dag niet wordt gezien als een initiatief gedreven door gevestigde belangen.
 • We gaan alleen in directe actie op verzoek van andere organisaties.

 

IDAHOT Nederland sluit met de hierboven beschreven missie en strategieën aan bij de ontwikkelingen van het Internationale IDAHOT comité gevestigd in Parijs.