IDAHOT ontbijt

Activiteit:
IDAHOT ontbijt met verantwoordelijke wethouders, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in combinatie met het hijsen van de regenboogvlag.

 

Duur:
2 uur; begin van de ochtend

Doel:
Sleutelfiguren in de gemeente politiek laten kennismaken met de onderwerpen die belangrijk zijn voor de LHBTI-gemeenschap, diverse mensen laten kennismaken met LHBT-organisaties, vergroten van de bekendheid van IDAHOT.

Doelgroepen:
Bestuur gemeente en gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties zoals de Antidiscriminatiebureaus en de LHBTI-organisaties in de regio zoals Roze in Blauw, en daarnaast diverse lokaal actieve organisaties en verenigingen zoals de sportvereniging, een lokale vrouwen- of jeugdorganisatie, en wellicht ook andere maatschappelijk betrokken organisaties zoals een lokale natuurorganisatie.

Voorbereidingen:
Als de gemeente als host wil optreden, is het relatief makkelijk organiseren. De datum en tijd stem je af met de betrokken ambtenaar, en laat dit vooral ook afhangen van de beschikbaarheid van de wethouder(s). Als de gemeente de host is, kunnen zij de uitnodigingen versturen en de facilitaire dienst kan een goed ontbijt regelen. Kleed het verder aan met roze koeken, een taart met regenboogopdruk of fruit in de kleuren van de regenboog. Nodig ook ‘storytellers’ uit; mensen met persoonlijke verhalen en denk na over een tafelschikking, bijvoorbeeld op onderwerp.

Tips:
Laat iemand het welkomstwoord doen (burgemeester/wethouder als host) en licht zelf de opzet toe. Om het gesprek aan tafel op gang te brengen kun je een dialoog voorstellen: aan de hand van het thema ‘mijn favoriete familie’, ga je in 4 stappen met elkaar in gesprek. Een dialoogbegeleider zorgt er voor dat iedereen aan tafel betrokken blijft. De 4 stappen zijn:

  1. kennismaken met elkaar en
  2. kennismaken met het thema: ‘mijn favoriete familie’. -Hier verkent iedereen wat zijn of haar favoriete familie is en waarom;
  3. dromen: hoe zou de wereld er uit zien als iedereen zichzelf kon zijn bij zijn/haar favoriete familie?;
  4. zelf doen: wat gaat iedereen zelf doen om zijn/haar droom dichterbij te brengen.

Je kunt ook met stellingen werken: verzin 2 stellingen, kijk voor stellingen op onderwerp ook op Gayvote.nl. Vraag na afloop per tafel om verslag uit te brengen. Als je bij iedere tafel een COC-vrijwilliger hebt zitten, dan kan hij/zij dat doen.

En: vergeet niet zelf ook te ontbijten – als je een grote rol hebt, kom je daar niet aan toe! En zorg voor een goede nazorg: bedank de betrokken wethouder en ambtenaren en het hoofd facilitaire dienst expliciet met iets leuks of lekkers.

Kosten:
Vaak wil de gemeente hier zelf de kosten betalen.

Inspiratie:
Verschillende COC’s hebben hier ervaring mee. Sommige gemeenten organiseren al enkele jaren een Coming Out Dag ontbijt bijvoorbeeld, en in Noord-Holland organiseert de provincie het zelfs. Het Ministerie van OCW organiseerde op de maandagochtend voor IDAHOT2016 een interdepartementaal ontbijt voor rijksambtenaren en vertegenwoordigers van LHBT-organisaties.

 

Borrel of open huis bij het COC

Activiteit:
Open huis voor COC’s met een eigen lokatie voor iedereen die nog niet bekend is met het COC. Dat kunnen LHBTI’s zijn maar ook  de buren, hetero’s en vrienden.

Duur:
Dagdeel (zondagen zijn hiervoor zeer geschikt).

Doel:
Mensen laten kennismaken met het COC en het vergroten van de bekendheid van IDAHOT.

Doelgroep:
LHBTI’s, hun vrienden en vriendinnen, buren, ondernemers in de buurt. Ook is een open huis een geschikt media moment, waarbij je lokale media uitnodigt hierover te schrijven.

Voorbereidingen:
Als je al een reguliere ontmoetingsactiviteit hebt op die dag zet je net een tandje extra bij door je ook te richten op de groep mensen die nog nooit bij een COC is binnen geweest. Breng de borrel/het open huis onder de aandacht bij de eigen achterban via website, nieuwsbrief, social media, COC Nederland en via de idahotagenda via agenda@idahot.nl. Betrek ook buren en omwonenden via een flyer, posters, en het lokale nieuwsblad.

Tips:
Kies je voor een borrel of open inloop, laat dan de voorzitter op het moment dat het drukst is, iedereen welkom heten.

Kosten:
Wijn, fris, bier kunnen mensen zelf wel betalen. Kofie, thee, cake en borrel hapjes zijn leuk om te regelen.